BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"translate from" — Słownik kolokacji angielskich

translate from kolokacja
Popularniejsza odmiana: translated from
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przetłumacz
  1. translate czasownik + from przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The work does not use a computer program to translate a message from one language into another.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo