ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
5. Shadow twists = Skręty cienia Shadow twists
  • The Shadow had simply twisted circumstances to suit his own use.
  • The Shadow had not only twisted out of line, he had dived forward.
  • The Shadow, swinging in from the outer door, had twisted quickly to one side.
  • The Shadow had plucked up the screen and was twisting it as a shield.
  • The Shadow was twisting toward the side of a narrow courtyard as the barrier flew by.
  • Instead of firing, The Shadow twisted to get a new aim.
  • The Shadow had twisted in the grasp of sinking crooks.
  • The Shadow twisted away from the big man's clutch.
  • The Shadow had twisted it into a narrow private road.
  • Shadows twisted and moved around them, until her head spun.
6. shadow jumps = cień wzrasta gwałtownie shadow jumps
7. shadow shrinks = cień kurczy się shadow shrinks
8. shadow writhes = cień zwija się shadow writhes
9. Shadow vaults = Sklepienia cienia Shadow vaults
10. Shadow slams = Trzaśnięcia cienia Shadow slams
(18) flicker, flash, flick, blink
Kolokacji: 4
(19) use, pool, board
Kolokacji: 3
(21) hang, cling
Kolokacji: 2
(26) pause, freeze
Kolokacji: 2
(28) flee, fly, streak, scurry
Kolokacji: 4
(29) choose, prefer
Kolokacji: 2
(30) detach, join, penetrate
Kolokacji: 3
(33) whip, attack, round
Kolokacji: 3
(34) spread, sprawl, scatter
Kolokacji: 3
(37) plunge, engulf
Kolokacji: 2
(38) possess, wear
Kolokacji: 2
(39) spot, blot, cloud, dapple
Kolokacji: 4
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.