KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shadow shrinks" — Słownik kolokacji angielskich

shadow shrinks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień kurczy się
  1. shadow rzeczownik + shrink czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He could see movement now, too, large shadows shifting and growing and then shrinking away again.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo