KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"vague shadow" — Słownik kolokacji angielskich

vague shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niewyraźny cień
  1. vague przymiotnik + shadow rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The windows are mirrors, but she can see the driver as a vague shadow behind the silver glass.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo