"Shadow twists" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow twists kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Skręty cienia
  1. shadow rzeczownik + twist czasownik
    Luźna kolokacja

    The Shadow had simply twisted circumstances to suit his own use.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo