ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"indistinct shadow" — Słownik kolokacji angielskich

indistinct shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niewyraźny cień
  1. indistinct przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Surrounding her was a maze of indistinct shadows, but the dimensions of the room were unimportant.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo