ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shadow factory" — Słownik kolokacji angielskich

shadow factory kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fabryka cienia
  1. shadow rzeczownik + factory rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A similar facility was also installed in the company's shadow factory at South Marston by the end of 1940.

powered by  eTutor logo