"factory" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "factory" po angielsku

factory ***

obrazek do "factory" po polsku
rzeczownik
  1. fabryka [policzalny]
    He works in a large factory on the outskirts of Chicago. (On pracuje w dużej fabryce na obrzeżach Chicago.)
    They opened a new car factory in Germany. (Oni otworzyli nową fabrykę samochodów w Niemczech.)
przymiotnik
  1. fabryczny
    The factory pollution has to be dealt with. (Trzeba zająć się zanieczyszczeniami fabrycznymi.)

powered by  eTutor logo