BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"participation" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

participation rzeczownik

rzeczownik + participation
Kolokacji: 30
audience participation • voter participation • community participation • student participation • citizen participation • ...
participation + rzeczownik
Kolokacji: 6
participation rate • participation fee • participation level • participation sport • participation certificate • ...
participation + czasownik
Kolokacji: 14
Participation requires • participation increases • participation helps • participation leads • participation makes • ...
czasownik + participation
Kolokacji: 61
encourage participation • increase participation • include participation • require participation • promote participation • ...
przymiotnik + participation
Kolokacji: 70
active participation • public participation • full participation • political participation • great participation • American participation • ...
przyimek + participation
Kolokacji: 24
through participation • for participation • of participation • from participation • to participation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. against participation = przeciwko udziałowi against participation
9. regarding participation = w związku z udziałem regarding participation
  • It would seem that term limits have translated into new participation and new enthusiasm.
  • When certain criteria were met, the follower was allowed back into full participation in Way activities.
  • At fourteen or fifteen he was strong enough to muscle his way into full participation.
  • They are not coerced into participation in classes or activities.
  • She often mimicked and mocked the audience into full participation.
  • I was simply hoping that some way the Army could be coerced into participation.
  • HeadCount aims to harness the energy of the music community into political participation.
  • Nervously the driver tried to force him into participation.
  • The house scene liberates the dancers into total participation.
  • This translates into active weekender participation in community affairs and local government.

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.