BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"strengthen participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umocnij udział
  1. strengthen czasownik + participation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Programs that strengthen citizenship and participation are fundamental to real development.

powered by  eTutor logo