BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"between participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): między udziałem
  1. between przyimek + participation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    By this time, national attention had turned to the connection between participation in community service and academic achievement.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo