"voter participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): udział wyborcy
  1. voter rzeczownik + participation rzeczownik
    Silna kolokacja

    The hope was that the change would increase voter participation.

powered by  eTutor logo