BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"participation helps" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): udział pomaga
  1. participation rzeczownik + help czasownik
    Luźna kolokacja

    Honda's participation helped give the company a sporty image among customers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo