BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"suspend participation" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: suspend one's participation
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieś udział
  1. suspend czasownik + participation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In response the Front suspended its participation in the government.

powered by  eTutor logo