BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"participation" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

participation rzeczownik

rzeczownik + participation
Kolokacji: 30
audience participation • voter participation • community participation • student participation • citizen participation • ...
participation + rzeczownik
Kolokacji: 6
participation rate • participation fee • participation level • participation sport • participation certificate • ...
participation + czasownik
Kolokacji: 14
Participation requires • participation increases • participation helps • participation leads • participation makes • ...
czasownik + participation
Kolokacji: 61
encourage participation • increase participation • include participation • require participation • promote participation • ...
przymiotnik + participation
Kolokacji: 70
active participation • public participation • full participation • political participation • great participation • American participation • ...
przyimek + participation
Kolokacji: 24
through participation • for participation • of participation • from participation • to participation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. against participation = przeciwko udziałowi against participation
  • Another demonstration, set for Friday, has already prompted party officials to warn against participation.
  • Falun Gong doctrine also counsels against participation in political or social issues.
  • He admonishes both against further participation in acts of (even) passive resistance.
  • The government decided against participation and instead decided to return to Afghanistan.
  • Bäverbrant is known for his work against homelessness and participation in the trafficking debate.
  • Few of the suits, called strategic lawsuits against public participation, or Slapps, are successful.
  • The only mention of a general strike was a demand against participation.
  • Most of her claims were dismissed as strategic lawsuit against public participation, and the lawsuit was settled in 2007.
  • Public support is against participation according to polls.
  • MagicJack's suit was determined to be a strategic lawsuit against public participation and dismissed.
9. regarding participation = w związku z udziałem regarding participation

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.