BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"during one's participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podczas czyjś udział
  1. during przyimek + participation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He was jailed on several occasions during his participation in the Freedom Struggle.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo