"increase participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): udział wzrostu
  1. increase czasownik + participation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Thus the goal of the party was to increase women's participation in politics.

powered by  eTutor logo