"require participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj udziału
  1. require czasownik + participation rzeczownik
    Silna kolokacja

    Fixing a case requires participation from both the prosecutor and the trial judge.

powered by  eTutor logo