ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"increase efficiency" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydajność wzrostu
  1. increase czasownik + efficiency rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    So, according to you we should never try to increase efficiency in our production?

powered by  eTutor logo