"increase efficiency" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydajność wzrostu
  1. increase czasownik + efficiency rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    So, according to you we should never try to increase efficiency in our production?