BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"maximize efficiency" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmaksymalizuj wydajność
  1. maximize czasownik + efficiency rzeczownik
    Silna kolokacja

    "We will be able to shift in and out of the programs to maximize efficiency," he said.

powered by  eTutor logo