BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"affect participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wpłyń na udział
  1. affect czasownik + participation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But such efforts will probably not affect participation in future elections, a report said today.

powered by  eTutor logo