BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"participation includes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): udział obejmuje
  1. participation rzeczownik + include czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Jewish participation included fighters, but was particularly visible among its medical personnel.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo