"participation" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

participation rzeczownik

rzeczownik + participation
Kolokacji: 30
audience participation • voter participation • community participation • student participation • citizen participation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(2) voter, citizen
Kolokacji: 2
(3) student, Sunni, classroom
Kolokacji: 3
2. youth participation = udział młodzieżowy youth participation
3. employee participation = udział pracowników w zarządzaniu employee participation
4. worker participation = udział pracowników w zarządzaniu worker participation
5. user participation = udział użytkownika user participation
6. parent participation = macierzysty udział parent participation
(5) government, program
Kolokacji: 2
(6) equity, sport, profit
Kolokacji: 3
participation + rzeczownik
Kolokacji: 6
participation rate • participation fee • participation level • participation sport • participation certificate • ...
participation + czasownik
Kolokacji: 14
Participation requires • participation increases • participation helps • participation leads • participation makes • ...
czasownik + participation
Kolokacji: 61
encourage participation • increase participation • include participation • require participation • promote participation • ...
przymiotnik + participation
Kolokacji: 70
active participation • public participation • full participation • political participation • great participation • American participation • ...
przyimek + participation
Kolokacji: 24
through participation • for participation • of participation • from participation • to participation • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.