BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"demand participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): udział żądania
  1. demand czasownik + participation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They will demand participation, contribution and yes, sacrifice, from all of us.

powered by  eTutor logo