"Political Participation" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: political participation
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Polityczny Udział
  1. political przymiotnik + participation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The economy was strong, which led to an important political participation.

powered by  eTutor logo