BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"due to one's participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z powodu czyjś udział
  1. due przyimek + participation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Hundreds of elementary schools and several dozen high schools were opened in the region within a year due to Kit's direct participation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo