BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"of participation" — Słownik kolokacji angielskich

of participation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z udziału
  1. of przyimek + participation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They are going to change as a result of their participation in house.

powered by  eTutor logo