BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"enable participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umożliw udział
  1. enable czasownik + participation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, many organisations require a change in their culture (Section 2.3) to enable effective participation.

powered by  eTutor logo