BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"participation decreases" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): udział słabnie
  1. participation rzeczownik + decrease czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, a study of the program found that participation in the program neither increased nor decreased reading motivation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo