BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"participation" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

participation rzeczownik

rzeczownik + participation
Kolokacji: 30
audience participation • voter participation • community participation • student participation • citizen participation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(2) voter, citizen
Kolokacji: 2
  • The hope was that the change would increase voter participation.
  • The open primary could be seen as good for voter participation.
  • Voter participation in these elections is light, he said, with 50 to 60 coming out to vote.
  • The benefits of voter participation go beyond any single candidate.
  • If all goes well, they say, voter participation should increase, particularly among younger voters.
  • In the 26 March general elections, voter participation was reported at 89.8%.
  • Impact on voter participation was, by that time, less dramatic.
  • The open primary could also be viewed as bad for voter participation.
  • There is also a question about voter participation among the 44 million in the electorate.
  • Last month voter participation was as high as 65 percent.
2. citizen participation = uczestnictwo obywateli, zaangażowanie obywateli citizen participation
(3) student, Sunni, classroom
Kolokacji: 3
(5) government, program
Kolokacji: 2
(6) equity, sport, profit
Kolokacji: 3
participation + rzeczownik
Kolokacji: 6
participation rate • participation fee • participation level • participation sport • participation certificate • ...
participation + czasownik
Kolokacji: 14
Participation requires • participation increases • participation helps • participation leads • participation makes • ...
czasownik + participation
Kolokacji: 61
encourage participation • increase participation • include participation • require participation • promote participation • ...
przymiotnik + participation
Kolokacji: 70
active participation • public participation • full participation • political participation • great participation • American participation • ...
przyimek + participation
Kolokacji: 24
through participation • for participation • of participation • from participation • to participation • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.