BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"into participation" — Słownik kolokacji angielskich

into participation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do udziału
  1. into przyimek + participation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It would seem that term limits have translated into new participation and new enthusiasm.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo