ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"money" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

money rzeczownik

rzeczownik + money
Kolokacji: 118
prize money • taxpayer money • seed money • grant money • tax money • pocket money • insurance money • drug money • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
(2) taxpayer, television, TV
Kolokacji: 3
(5) tax, purse
Kolokacji: 2
(6) pocket, blood, people
Kolokacji: 3
(8) drug, Beer, tobacco
Kolokacji: 3
(10) paper, oil
Kolokacji: 2
(11) government, reward, bounty
Kolokacji: 3
1. state money = pieniądze państwowe state money
2. retirement money = emerytura pieniądze retirement money
3. state Federal money = federalista państwowy pieniądze state Federal money
  • The plan will be paid for with state and Federal money and is expected to cost about $8,000 per student.
  • A combination of state and Federal money pays the rest of the $1.76 cost.
  • It hopes to use state or Federal money for a two-year pilot project beginning this year.
  • With the treaty, we are finally getting some state and Federal money.
  • The district recently received state and Federal money for class size reduction.
  • But not all of this state and Federal money made it from the poor districts to their individual schools.
  • In projects using state or Federal money, the city is not allowed to give West 57th an exclusive.
  • Using state and Federal money, she runs her home on just under $120,000 a year.
  • Some $1.1 million in state and Federal money has been set aside for 2,200 bike racks to be installed by next year.
  • The $27 million project, which includes restoration of the structure, is financed, in part, by city, state and Federal money.
4. emergency money = żelazne pieniądze emergency money
5. gas money = pieniądze gazowe gas money
(14) family, extortion, mob
Kolokacji: 3
(15) research, tuition, education
Kolokacji: 3
(16) rent, purchase, inheritance
Kolokacji: 3
(17) lunch, meal, milk, food
Kolokacji: 4
(18) sponsorship, sponsor
Kolokacji: 2
(20) bail, fiat, bond, mortgage
Kolokacji: 4
(24) Smart, Monopoly, pin, head
Kolokacji: 4
(25) money, bank, deposit, fund
Kolokacji: 4
(26) Medicaid, Medicare
Kolokacji: 2
(29) dues, compensation
Kolokacji: 2
(30) overtime, time
Kolokacji: 2
money + rzeczownik
Kolokacji: 89
money laundering • money manager • money supply • money market • money list • money order • money management • ...
money + czasownik
Kolokacji: 110
money flows • money spends • money comes • money goes • money buys • money pays • money helps • money changes • ...
czasownik + money
Kolokacji: 217
make money • raise money • spend money • save money • lose money • earn money • borrow money • invest money • collect money • ...
przymiotnik + money
Kolokacji: 99
extra money • soft money • federal money • additional money • big money • easy money • real money • public money • little money • ...
przyimek + money
Kolokacji: 28
about money • of money • without money • for money • over money • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.