ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"award money" — Słownik kolokacji angielskich

award money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagroda pieniądze
 1. award czasownik + money rzeczownik
  Luźna kolokacja

  It remains unclear how much money, if any, Eurotunnel might be awarded.

  Podobne kolokacje:
 2. award rzeczownik + money rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  The award money is intended to help the programs expand and share their lessons.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo