"award show" — Słownik kolokacji angielskich

award show kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): widowisko nagrody
  1. award rzeczownik + show rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "We could book those weeks with award shows or some other major business," she said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo