ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"money broker" — Słownik kolokacji angielskich

money broker kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): broker pieniężny
  1. money rzeczownik + broker rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "The amendments are good," a money broker told me at one station (almost all the polls were in schools).

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo