"money earmarked" — Słownik kolokacji angielskich

money earmarked kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze przeznaczyły
  1. earmark czasownik + money rzeczownik
    Silna kolokacja

    States would apparently be free to require additional benefits, so long as they did not use money earmarked for basic coverage.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo