"money awarded" — Słownik kolokacji angielskich

money awarded kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze przyznały
  1. award czasownik + money rzeczownik
    Silna kolokacja

    In the 60's there was no money awarded to athletes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo