ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"emergency money" — Słownik kolokacji angielskich

emergency money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żelazne pieniądze
  1. emergency rzeczownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    As a county hospital, it could receive emergency money from public coffers to balance the books.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo