"gas money" — Słownik kolokacji angielskich

gas money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze gazowe
  1. gas rzeczownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "Something" can mean gas money, or $25 for a week of performances.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo