ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"money receives" — Słownik kolokacji angielskich

money receives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze otrzymują
  1. money rzeczownik + receive czasownik
    Luźna kolokacja

    In such a case, the receiver is only responsible for money actually received.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo