ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"money" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

money rzeczownik

rzeczownik + money
Kolokacji: 118
prize money • taxpayer money • seed money • grant money • tax money • pocket money • insurance money • drug money • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
(2) taxpayer, television, TV
Kolokacji: 3
(5) tax, purse
Kolokacji: 2
(6) pocket, blood, people
Kolokacji: 3
(8) drug, Beer, tobacco
Kolokacji: 3
(10) paper, oil
Kolokacji: 2
(11) government, reward, bounty
Kolokacji: 3
1. state money = pieniądze państwowe state money
2. retirement money = emerytura pieniądze retirement money
3. state Federal money = federalista państwowy pieniądze state Federal money
4. emergency money = żelazne pieniądze emergency money
  • As a county hospital, it could receive emergency money from public coffers to balance the books.
  • Only the commander's emergency money was being spent in a timely, effective way.
  • Mrs. Ely asked her daughter about the missing emergency money.
  • The only thing left was a small cache of emergency money which I'd steadfastly refused to touch.
  • I pull my emergency money out of my pocket and hand it to him.
  • Mr. Wood is advising people to take action now, even before receiving federal emergency money.
  • "We wanted to position it as emergency money."
  • Rina's trust from her parents was emergency money - in case something happened to him.
  • The government was forced to earmark emergency money quickly for its preservation.
  • The $5.5 billion in emergency money will increase the supports by roughly 25 percent.
5. gas money = pieniądze gazowe gas money
(14) family, extortion, mob
Kolokacji: 3
(15) research, tuition, education
Kolokacji: 3
(16) rent, purchase, inheritance
Kolokacji: 3
(17) lunch, meal, milk, food
Kolokacji: 4
(18) sponsorship, sponsor
Kolokacji: 2
(20) bail, fiat, bond, mortgage
Kolokacji: 4
(24) Smart, Monopoly, pin, head
Kolokacji: 4
(25) money, bank, deposit, fund
Kolokacji: 4
(26) Medicaid, Medicare
Kolokacji: 2
(29) dues, compensation
Kolokacji: 2
(30) overtime, time
Kolokacji: 2
money + rzeczownik
Kolokacji: 89
money laundering • money manager • money supply • money market • money list • money order • money management • ...
money + czasownik
Kolokacji: 110
money flows • money spends • money comes • money goes • money buys • money pays • money helps • money changes • ...
czasownik + money
Kolokacji: 217
make money • raise money • spend money • save money • lose money • earn money • borrow money • invest money • collect money • ...
przymiotnik + money
Kolokacji: 99
extra money • soft money • federal money • additional money • big money • easy money • real money • public money • little money • ...
przyimek + money
Kolokacji: 28
about money • of money • without money • for money • over money • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.