ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"unregulated money" — Słownik kolokacji angielskich

unregulated money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieregulowane pieniądze
  1. unregulated przymiotnik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Experience with the flood of unregulated money into politics amply justified the new law, the majority said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo