ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"allocate money" — Słownik kolokacji angielskich

allocate money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeznacz pieniądze
  1. allocate czasownik + money rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Perhaps they should be, but the money hasn't been allocated to staff them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo