ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"long" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

long przymiotnik

long + rzeczownik
Kolokacji: 1015
long time • long way • long period • long history • long run • long term • long line • long hair • long list • long distance • long hour • ...
czasownik + long
Kolokacji: 7
take long • wait long • last longer • live long • grow long • ...
przysłówek + long
Kolokacji: 65
unusually long • relatively long • extremely long • slightly longer • fairly long • ...
long + przyimek
Kolokacji: 12
long for • long in • long with • long of • long to • ...

long przysłówek

czasownik + long
Kolokacji: 314
take long • stay long • last long • wait long • live longer • grow longer • survive long • long sought • linger long • long argued • ...
long + przymiotnik
Kolokacji: 102
long overdue • longer necessary • long dead • longer interested • longer able • longer available • longer possible • longer active • ...
przyimek + long
Kolokacji: 5
for long • on long • of long • before long • about long

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.