"long silence" — Słownik kolokacji angielskich

long silence kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): długa cisza
  1. long przymiotnik + silence rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    After a long silence, Bob asked him how his kids were.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo