BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"longer viable" — Słownik kolokacji angielskich

longer viable kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dłuższy realny
  1. long przysłówek + viable przymiotnik
    Silna kolokacja

    The old way of doing business is no longer viable.

powered by  eTutor logo