"long in" — Słownik kolokacji angielskich

long in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): długo w
  1. long przymiotnik + in przyimek
    Silna kolokacja

    As they say back home, he is too long in the tooth now to get nervous.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo