"long with" — Słownik kolokacji angielskich

long with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): długo z
  1. long przymiotnik + with przyimek
    Silna kolokacja

    The leaves were long and thin with a white stripe down the middle.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo