PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"long opposed" — Słownik kolokacji angielskich

long opposed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): długo sprzeciwić się
  1. oppose czasownik + long przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    A number of different groups have long opposed the regime.