PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"vehemently opposed" — Słownik kolokacji angielskich

vehemently opposed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwałtownie sprzeciwić się
  1. oppose czasownik + vehemently przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    We are vehemently opposed, however, to some of the key points in the report.